Przedszkole nr 5 "PLASTUĻ"


ul. Budowlanych 4
62-510 Konin
________________________________

tel. 63 243 35 66
e-mail przedszkole@przedszkole5.konin.pl

      dyrektor@przedszkole5.konin.pl